Andre Ernst 0316-529740
Anita Verlangen 06-20150094
Telefonisch spreekuur is op werkdagen van 12-13 uur.

Behandeling

De behandeling bestaat uit verschillende consulten en een regelmatige afstemming tussen de consulten door. Het eerste consult duurt meestal 1 á 1,5 uur. Hierin wordt de basis gelegd voor de behandeling en probeer ik zoveel mogelijk te weten te komen over de familiaire risico’s, de biografie van de patiënt en de ziektes die doorgemaakt zijn. Als de patiënt met een specifiek probleem of specifieke klacht komt zal ik daar uiteraard ook aandacht aan besteden.

Eerste consult

Na het eerste consult zal er een homeopathisch geneesmiddel worden voorgeschreven. Het is belangrijk om bij duidelijke verbeteringen of verslechteringen contact met me op te nemen, zodat ik de behandeling, waar nodig, kan bijsturen. Alleen op deze manier kan een behandeling efficiënt verlopen

Vervolgconsult

Tijdens het vervolgconsult worden de ervaringen, reacties, verbeteringen en/of stagnaties naar aanleiding van de behandeling besproken. Ik zal ook vragen of er nieuwe klachten zijn en of er nog dingen gebeurd zijn in het dagelijkse leven. Op basis van al deze informatie wordt er een nieuw geneesmiddel voorgeschreven of wordt het te gebruiken middel bijgesteld. Het kan ook zijn dat er een tweede middel bij komt ter ondersteuning. Tijdens ieder vervolgconsult probeer ik signalen op te vangen die van belang kunnen zijn voor een behandeling. Naast de lichamelijke klachten wordt er ook gekeken naar het welbevinden van de patiënt, de leefstijl en de leefgewoontes.

Afspraken annuleren of verzetten kan tot 1 werkdag van tevoren anders zal een consult in rekening gebracht worden.

Tarieven en vergoeding door de zorgverzekeraars

Als klassiek homeopaat zijn wij aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH,www.nvkh.nl). De klassiek homeopaten die geregistreerd staan bij de NVKH voldoen aan hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan opleiding, nascholing, waarneming en de consulten worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Een Klachten- en Tuchtrechtprocedure maakt deel uit van het NVKH-kwaliteitsbeleid.
De NVKH heeft een actueel overzicht van vergoedende zorgverzekeraars.

Dit overzicht vindt u hier:

https://www.nvkh.nl/behandeling/vergoedingen-homeopathie. (actueel overzicht vergoedingen zorgverzekeraars 2021)
Of naar :
http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/homeopathie#vergoedingen