Andre Ernst 0316-529740
Anita Verlangen 06-20150094
Telefonisch spreekuur is op werkdagen van 12-13 uur.

Klassieke Homeopathie

Klassieke homeopathie is een natuurlijke geneeswijze, die gebruik maakt van het zelfgenezend vermogen dat iedereen heeft: de levenskracht. Dat dit zelfgenezend vermogen er is, zien we bijvoorbeeld als we een wondje hebben. Na een tijdje gaat dit vanzelf weer dicht.

Bij ziekte is het zelfgenezend vermogen verzwakt, het is niet meer sterk genoeg om de klachten op te kunnen lossen.  Homeopathie activeert de levenskracht weer, zodat ziektes kunnen genezen en de weerstand vergroot wordt.

Ziek worden is een proces dat vaak al langere tijd gaande is vóórdat er duidelijke klachten merkbaar zijn. In de klassieke homeopathie wordt samen met de patiënt gekeken naar wat zich heeft afgespeeld in iemands leven en hoe de klachten ontstaan zijn. Iedere persoon is anders, en de behandeling is op de patiënt individueel afgestemd.

Samuel  Hahnemann

De werking van de klassieke homeopathie is ontdekt door Samuel Hahnemann  (1755 – 1843), een Duitse arts en apotheker. Hij heeft zich zijn leven lang onvermoeibaar beziggehouden met het ontwikkelen en steeds weer verbeteren van de homeopathie. Hahnemann heeft veel middelen toegediend aan gezonde mensen, onder wie vrienden, studenten en artsen. Hij bestudeerde de uitwerking hiervan en schreef deze nauwkeurig en systematisch op.

Hoe werkt klassieke homeopathie?

Een belangrijke natuurwet is de derde wet van Newton. Deze wet houdt in dat na elke ‘actie’ een ‘reactie’ komt. Als we bijvoorbeeld ons hoofd stoten (actie), krijgen we geen deuk in ons hoofd maar een bult (reactie). Het lichaam maakt als reactie op het stoten een bult, een tegenovergestelde reactie dus. De werking van klassieke homeopathie is gebaseerd op deze natuurwet.

Homeopathische middelen zijn gemaakt van natuurlijke stoffen, zoals planten, dieren of mineralen (bijvoorbeeld goud, zwavel of kwik).  Als een gezond mens deze stoffen in pure vorm inneemt, krijgt hij als reactie hierop bepaalde ziektesymptomen. Iedere stof zorgt weer voor andere symptomen. De homeopaat schrijft een middel voor dat (in pure vorm) de symptomen oproept die zoveel mogelijk lijken op de klachten die de patiënt heeft.

Door een homeopathisch middel te nemen bij ziekte, worden de klachten eerst een heel klein beetje versterkt. Dit gebeurt zonder dat we het merken, omdat het een hele kleine prikkel is. Door die prikkel van het homeopathische middel krijgt onze levenskracht een seintje om aan het werk te gaan. Net als bij het stoten van ons hoofd, gaat ons lichaam dan een tegenovergestelde reactie geven: dit betekent dat onze levenskracht dan geactiveerd wordt om de klachten weer te genezen.

Hierdoor wordt de balans hersteld, de weerstand vergroot en ontstaat er meer energie!