Andre Ernst 0316-529740
Anita Verlangen 06-20150094
Telefonisch spreekuur is op werkdagen van 12-13 uur.

Ziekteclassificatie

Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op het ontstaan van klachten.
Deze factoren kunnen we indelen in 8 verschillende categorieën, en laten zien aan de hand van een bloem met 7 bloembladeren en een kern. Dit noemen we de ziekteclassificatie.

Incidenten:

Dit is onze biografie. dingen die we meemaken kunnen veel invloed hebben gehad op hoe we ons voelen. Er wordt gekeken welke sporen bv het overlijden van opa, een ernstig ziek zusje of een scheiding op ons hebben achtergelaten

Acuut miasmatisch:

Deze ziekten verlopen vaak heftig. Iemand is op dat moment heel erg ziek. Het is een ziekte van binnenuit, die vaak uitgelokt wordt door een prikkel van buitenaf. Zoals een astma-aanval door allergie voor de kat, of een migraineaanval door veel stress en te weinig slaap. betekend een opleving van een onderliggende chronische aandoening

Epidemische ziekten/Tussenziekten:

zijn ziekten die via een besmetting van buitenaf worden overgebracht; zoals; griep, legionella, bof, mazelen, rode hond, pfeiffer. Als we goed gezond zijn, zijn we prima in staat deze ziektes door te maken zonder ook maar een enkele complicatie.

Iatrogene ziekten:

Door het gebruiken van medicijnen en door inentingen kunnen ook klachten ontstaan. Dit zijn de bijwerkingen en deze kunnen invloed hebben op de gezondheid. De homeopaat kijkt naar medicatie die nu gebruikt wordt, maar ook naar medicijnen die langer geleden gebruikt zijn.

Erfelijke ziekten:

Dit zijn ziekten die onze ouders en grootouders hebben of hadden, en daardoor hebben we een groter risico om ze ook te krijgen. Bijvoorbeeld oma die reuma heeft, of vader die allergisch is.

SOA’s:

Als iemand in zijn leven besmet is geraakt met een seksueel overdraagbare aandoening, zoals gonorroe of syfilis, zetten we het in deze categorie. Ook als het heeft plaatsgevonden bij een van onze voorouders.

Degeneratieve orgaanziekten:

Veroudering en slijtage van het lichaam door zowel endogeen als exogeen.

Constitutie :

Dit is de kern van de bloem We worden geboren met ons eigen lijf, onze eigen erfelijke belasting, mogelijkheden en onmogelijkheden, kwaliteiten en zwakke plekken en deze optelsom staat garant voor onze constitutie. Met onze fysieke en onze mentaal/emotionele gesteldheid valt of staat ons leven. De grootste kunst is om te zorgen voor een optimale balanssituatie. Een optimaal actie-reactiepatroon wat de verstorende invloeden van buitenaf kan elimineren en ons afweersysteem zo wakker mogelijk houdt