Andre Ernst 0316-529740
Anita Verlangen 06-20150094
Telefonisch spreekuur is op werkdagen van 12-13 uur.

Nascholing Homeopathie en kanker

Kanker als ziekte van deze tijd.

Ieder tijds gewricht heeft zijn eigen ziekte.
Ieder tijdsgewricht heeft zijn eigen vragen.
Maar iedere tijd heeft ook zijn eigen bewustzijnsontwikkeling en mogelijkheden!

Waren we dertig jaar geleden helemaal gevangen door aids, nu gaat het veelal over kanker.
Geen ziekte, als we kanker een ziekte willen noemen, is zo vaak onderwerp van gesprek, er is nog nooit zoveel geld uitgegeven aan onderzoek en behandeling als aan kanker.
Liever spreek ik eigenlijk over tumoren.
Geen enkele ziekte is zo de oorlog verklaart, hebben alle andere kwalen lange wachttijden voor behandeling, bij tumoren waren we liever gisteren begonnen met chemo, bestraling, chirurgie of hormoontherapie.

De associatie met sterven is onontkoombaar. Met de diagnose doet de dood onmiddellijk zijn intrede. Angst, boosheid, somberte zijn het gevolg. Tot dat er een moment komt van acceptatie, onder ogen zien van de stand van zaken en weer zoeken naar de regie, naar oplossingen of loslaten van het leven.
Wat kan ik doen? Ga ik volledig in de zeer belastende reguliere behandeling? Of zijn er andere mogelijkheden cq. aanvullende behandelingen? Wat is het nut van vasten of dieet? En wat moet ik dan wel of niet doen?

De afgelopen jaren heb ik de Homeopathische Tumor Therapie ontwikkeld. Een totaalbenadering, we noemen dat holistisch, niet alleen gericht op de tumorcellen, maar ook kijkend naar oorzaken(erfelijkheid, toxicologie), versterken van het immuunsysteem, detox en ontzuren, zeker na chemo, kijken naar eventuele levensconflicten( we weten dat stress ook een belangrijke rol speelt) en het weer vinden van levensritme en regie.
Met andere woorden het aanpakken van de tumor met natuurlijke middelen, het versterken van de gezonde krachten, vitaliteit en het opruimen van allerlei belastingen, zowel lichamelijk, geestelijk als op zielsnivo.

Doordat ik de laatste jaren veel mensen behandel met tumoren kan ik zeggen dat er hoop is.
Veel hoop. Prachtig om mensen te volgen die hun gezondheid en daarmee hun leven weer in de hand nemen. Een goede homeopathische behandeling kijkt naar ziektegeschiedenis, stimuleert gezonde voeding. Verbetert klachten die door chemotherapie zijn ontstaan. Geeft zelfinzicht na zelfonderzoek.

Er is de laatste 10 jaar zeer veel ervaring in de wereld opgedaan in de behandeling van tumoren, ik denk aan Banerji in India, Bagot in Frankrijk en Jens Wurster in Zwitserland.
Kanker wordt beleefd als duister, donker, benauwd.
Maar de weg van genezing kan ook tot ruimte, bewustzijn en nieuw leven leiden!

Nascholing Homeopathie en kanker.

Op woensdag 1 april 2020 van 13uur tot 19 uur.
Plaats: Het Eetlokaal, Wittenburgstraat 25 te Zevenaar
Kosten: 85 euro, incl. koffie/thee en biologische lunch.
Door: André Ernst.

Inhoud:
veel MM. en casuistiek.
Rizol en kanker.
Miasmatische kankertherapie.
Nitraatcrisis en kanker.

Info en opgave:

andreernst8@gmail.com
info@homeopathiezevenaar.nl