Andre Ernst 0316-529740
Anita Verlangen 06-20150094
Telefonisch spreekuur is op werkdagen van 12-13 uur.

Praktische Informatie

Adres
Wilgenhoek 38
6903 BV Zevenaar

Afspraak maken
Je hebt geen verwijzing van je huisarts nodig voor een homeopathische behandeling.
Om een afspraak te maken kun je ons het beste bellen tijdens onze telefonische spreekuren. Als je op een andere tijd belt, is het mogelijk dat de telefoon niet kan worden beantwoord. Als je jouw naam en boodschap inspreekt, bellen we je zo snel mogelijk terug.
Je kunt het contactformulier op deze website of ons e-mailadres ook gebruiken voor het maken van een afspraak of het stellen van een vraag.

Bereikbaarheid en telefonisch spreekuren
Maandag t/m donderdag: 12.00- 13.00 uur
Voor overleg of vragen over je behandeling kun je ons bellen tijdens het telefonisch spreekuur. Voor acute of dringende zaken tijdens kantooruren kun je ook buiten deze tijden contact met ons opnemen via telefoonnummer 0316-529740. Als we niet in de gelegenheid zijn om de telefoon te beantwoorden, kun je een bericht inspreken. Er wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

Na 17.00 uur en in het weekend zijn wij ik niet bereikbaar. Voor zeer dringende situaties na 17.00 uur, ’s nachts en in het weekend kun je de bereikbaarheidsdienst bellen. Informatie met betrekking tot de dienstdoende homeopaat kun je afluisteren op onze voicemail.

Afspraak afzeggen of verzetten
Als je een afspraak wilt afzeggen of verzetten, doe dit dan telefonisch en tenminste 24 uur van tevoren.
Indien je een afspraak niet uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch afzegt of verzet, wordt de consultprijs geheel of gedeeltelijk in rekening gebracht. Bij niet verschijnen zonder kennisgeving vooraf wordt de consultprijs geheel in rekening gebracht.

Waarneming bij afwezigheid
Indien we afwezig zijn in verband met vakantie, wordt de praktijk waargenomen door een collega klassiek homeopaat. Naam, telefoonnummer en andere relevante informatie van mijn waarnemer kun je dan afluisteren op de voicemail (telefoon 0316 – 529740).

Bereikbaarheidsdienst ’s avonds, ’s nachts en in het weekend
In zeer dringende situaties ’s avonds, ’s nachts of in het weekend kun je contact opnemen met de bereikbaarheidsdienst. Het telefoonnummer van de dienstdoende homeopaat kun je afluisteren op de voicemail (telefoon 0316 – 529740).

Registratie beroepsvereniging NVKH en klachten over de behandeling
Uiteraard hebben wij beiden een erkende opleiding Homeopathie gevolgd met de bijbehorende medische basiskennis die geaccrediteerd zijn volgens de PLATO normen.

We zijn aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH). Als je aanvullend verzekerd bent, wordt een klassiek homeopathische behandeling door een homeopaat die lid is van de NVKH door veel zorgverzekeraars deels of geheel vergoed.
De NVKH stelt richtlijnen op voor praktijkvoering en controleert met betrekking tot deskundigheid, jaarlijkse bijscholing en kwaliteitszorg.

Als je klachten hebt over de behandeling, waar wij samen niet uitkomen, dan kun je via de NVKH een klachtenfunctionaris inschakelen.
https://www.nvkh.nl/behandeling/klachten-afhandeling

Voor het tuchtrecht kun je je wenden tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu).

De praktijk is ook aangesloten bij Quasir. Stichting Zorggeschil

Alle homeopaten in de complementaire zorg vallen sinds 1 januari 2017 onder de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg). In het kader van deze wet moet iedereen kunnen beschikken over een klachtenfunctionaris en aangesloten zijn bij een geschilleninstantie. Dit hebben wij geregeld middels de collectieve aansluiting bij Quasir Stichting Zorggeschil. Maar natuurlijk hoop ik dat u met uw klacht eerst bij mij komt, zodat we er samen uit kunnen komen.

Stichting Zorggeschil Postbus 24018 3502MA  Utrecht
06-12583075 (ambtelijk secretaris) 9.00 tot 17.00 uur (ma t/m vr)
www.zorggeschil.nl 
www.quasir.nl.