Andre Ernst 0316-529740
Anita Verlangen 06-20150094
Telefonisch spreekuur is op werkdagen van 12-13 uur.

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat we, als jouw behandelend homeopaat, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die we, na jouw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

We doen ons uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens;
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als jouw behandelend homeopaat hebben wij als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. We hebben wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens in jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming;
  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens onze afwezigheid;
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiaal overleg.

Als we vanwege een andere reden gebruik willen maken van jouw gegevens, zullen we je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de volgende gegevens die door de zorgverzekeraar worden gevraagd, zodat je deze nota kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar:

  • Jouw naam, adres en woonplaats;
  • Jouw geboortedatum;
  • De datum van de behandeling;
  • De prestatiecode 24200 voor een homeopathisch consult;
  • Een korte beschrijving van de behandeling, te weten ‘Homeopathisch consult’.

Onze gegevens

André Ernst                                                  Anita Verlangen
Wilgenhoek 38                                             Wilgenhoek 38
6903 BV Zevenaar                                       6903 BV Zevenaar